مراحل تولید سنگ ساب

تولیدات آبرالوکس مراحل اجرای ساب آبرالوکس برای سنگ های معمولی:

1- ساب با لقمه 46 برای یکدست شدن و ازبین بردن پله سنگ
2- ساب با لقمه 60 برای برداشتن خط 46
3- ساب با لقمه 80 برای برداشتن خط 60
4- ساب با لقمه 180 برای برداشتن خط 80
5- ساب با لقمه آبرالوکس برای برداشتن خط سابهای قبلی
6- ساب با لقمه 1000 برای پیش پرداخت و درخشندگی
7ساب با لقمه آبرالوکس برای پرداخت و درخشندگی بیشتر
نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

برترین محصولات