ساینده های اسیدی

 3.ساینده های اسیدی :

 

این ساینده ها بر پایه های مختلف نظیر رزین های فنولیک و غیره می باشد،در این ساینده ها از نمک اگزالات پتاسیم که دارای ph اسیدی است و همچنین آلومینا استفاده می شود .نمک اگزالات پتاسیم یک لایه میکرونی سطح سنگ را از کلسیم کربنات به اگزالات کلسیم که ماده ای نامحلول در آب و دارای ظاهری شیشه ایست تبدیل می کند و این سطح شیشه ای مسلما بسیار ساب پذیرتر از کربنات کلسیم می باشد و اکثرا با آب بسیار کم بر روی سطح سنگ اعمال نقش می کنند.

نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

برترین محصولات